andy5354 发表于 2023-12-6 22:36

最后一根稻草完成,USB C - B线。

27Bit R-2R DAC / 10MHz Clock / USB C TO B - DDC i2s
shoutup 发表于 2023-12-7 13:45

坐等听感发布{:4_104:}

andy5354 发表于 2023-12-7 14:01

shoutup 发表于 2023-12-7 13:45
坐等听感发布

只有四個字:值回票價 {:4_97:}

yukeelun 发表于 2023-12-7 14:08

andy5354 发表于 2023-12-7 14:01
只有四個字:值回票價

請問是在哪兒訂?

andy5354 发表于 2023-12-7 16:40

yukeelun 发表于 2023-12-7 14:08
請問是在哪兒訂?

淘寶都有

Pluto1 发表于 2023-12-7 16:52

k dac?

andy5354 发表于 2023-12-7 16:58

Pluto1 发表于 2023-12-7 16:52
k dac?

是的

yukeelun 发表于 2023-12-7 17:27

andy5354 发表于 2023-12-7 16:40
淘寶都有

你是用IPAD 音源接USB C 再去K DAC USB B?

andy5354 发表于 2023-12-7 17:44

我是Macmini - MPS HD920 USB C - B线 到U18界面+C18时钟 - 界面i2s 到 KDAC

andy5354 发表于 2023-12-7 17:45

yukeelun 发表于 2023-12-7 17:27
你是用IPAD 音源接USB C 再去K DAC USB B?

我是Macmini - MPS HD920 USB C-B线 到U18界面+C18時鐘 - 界面i2s 到 KDAC

yukeelun 发表于 2023-12-7 18:11

andy5354 发表于 2023-12-7 17:45
我是Macmini - MPS HD920 USB C-B线 到U18界面+C18時鐘 - 界面i2s 到 KDAC

你感受到USB C- B 哪方面的提升最明顯?

andy5354 发表于 2023-12-7 18:19

yukeelun 发表于 2023-12-7 18:11
你感受到USB C- B 哪方面的提升最明顯?

最明顯的提升就是,我沒有退貨。一接上去聽,馬上確認收貨並好評。{:4_97:}

yukeelun 发表于 2023-12-7 18:34

andy5354 发表于 2023-12-7 18:19
最明顯的提升就是,我沒有退貨。一接上去聽,馬上確認收貨並好評。

聲音方面呢?

andy5354 发表于 2023-12-7 19:04

yukeelun 发表于 2023-12-7 18:34
聲音方面呢?deathfake 发表于 2023-12-10 03:27

纯数字信号的线我感觉是玄学啊。都是数字信号了,你用啥线都一样,里面全是01,差线你也不会少一个bit,好线你也不会多一个bit。换句话说,你拷贝一个电影的时候,好线也不会让他更清楚

lalekuku 发表于 2023-12-10 10:37

deathfake 发表于 2023-12-10 03:27
纯数字信号的线我感觉是玄学啊。都是数字信号了,你用啥线都一样,里面全是01,差线你也不会少一个bit,好 ...

在有校验环节,传输的数据肯定不会有错,就算有干扰,也会因为校验机制的存在,错数据会被及时纠正。
但在最后的无校验环节(通过usb传输音频流给界面或解码器就属于这类),干扰会影响数据的准确性。
不过我发现高价格的hifi类usb线其实必要性不大,用20g或40g速率的大功率高速同轴usb线效果就很好了

andy5354 发表于 2023-12-10 10:40

七天无理由,玄学科学心理学,用户自己确定。{:4_97:}

页: [1]
查看完整版本: 最后一根稻草完成,USB C - B线。